Skąpany w Zieleni

typ:

2020, Konkursy, Usługowe, Urbanistyka

adres:

Piaseczno, Polska

powierzchnia:

2400m2

klient:

Gmina Piaseczno, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki
Kinga Grzybowska
Michał Hondo
Jakub Wójtowicz
Filip Zieliński

Skąpany w Zieleni

typ:

2020, Konkursy, Usługowe,

adres:

Piaseczno, Polska

powierzchnia:

2400m2

klient:

Gmina Piaseczno, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki
Kinga Grzybowska
Michał Hondo
Jakub Wójtowicz
Filip Zieliński

Idea
Nadrzędną koncepcją naszego basenu jest bliski kontakt człowieka z naturą. W dobie powszechnych problemów cywilizacyjnych, pędu życia, oraz obecnego kryzysu związanego z epidemią i powszechną izolacją, coraz częściej odcinani jesteśmy od środowiska naturalnego. Na jego szczególny brak odczuwamy mieszkając w dużych miastach, betonowych metropoliach w których utrudniony jest kontakt z przyrodą. Z odpowiedzią na złagodzenie tych problemów przychodzi architektura. Nowoprojektowane obiekty sportowe powinny być odpowiedzią na zdrowy rozwój psychiczny i fizyczny. Projektując nowy basen dajemy możliwość kontaktu z wodnym światem niezależnie od pogody oraz pory roku. Często jednak bywa tak, że betonowe i zamknięte obiekty izolują człowieka od świata zewnętrznego jeszcze bardziej.

Tworząc koncepcję basenu miejskiego naszym nadrzędnym celem była integracja dwóch światów – zamkniętego i czystego środowiska basenu oraz malowniczych terenów zielonych otaczającej obiekt. Starając się zachować wszystkie ekonomiczne i funkcjonalne zalety prostej bryły podjęliśmy się próby zaprojektowania alternatywnej wersji basenu otwartego na naturę.

Forma
Obiekt o powierzchni 2400 m² został zaprojektowany tak, aby rozdzielać przestrzeń sportową od rekreacyjnej tworząc pomiędzy nimi przyjazną i funkcjonalną przestrzeń dla użytkowników. Forma prostej hali basenu została podzielona na mniejsze obiekty kubaturowe, które wielkością i skalą dopasowano do pełnionej funkcji. Pomiędzy poszczególne bryły zostały wpisane atria, których zadaniem jest wprowadzić jak najwięcej zieleni do wnętrza budynku. Każde z nich pełni określoną funkcję

  • Atrium wejściowe – to zielony skwer zapraszający użytkowników do otwartej i jasnej przestrzeni hallu wejściowego. Ma ono za zadanie podkreślenie strefy wejściowej do obiektu.
  • Atrium saunowe – doświetla przestrzeń wspólną saun znajdujących się w części podziemnej. Dzięki zagłębieniu atrium o jedną kondygnację w dół, stworzono intymną, zieloną strefę relaksu.
  • Atrium na zjeżdżalnie chowa w sobie dwie rury do ślizgania. Będąc dla wielu jednym z najważniejszych elementów pływalni zostały wkomponowane w obiekt tak, by nie tylko nie stanowiły obcego elementu na eleganckiej bryle basenu, ale podkreślały swój dynamiczny charakter i dobrze komponowały się na prostej fasadzie.
  • Atrium ogrodowe – wypełnione zieloną przestrzenią, znajduje się w centralnej części basenu. Jest buforem przejściowym między basenami wewnętrznymi a zewnętrznymi oraz oddziela basen rekreacyjny od sportowego. Dzięki temu zieleń znajdująca się w atrium, jest doskonale widoczna z każdego miejsca w basenie, przybliżając użytkowników do natury i roślinności.

Kampus sportowy
Zaprojektowany w północno-zachodniej części działki w pobliżu głównej drogi dojazdowej do Piaseczna. Zlokalizowanie go w tym miejscu daje możliwość szybkiego dojazdu oraz parkowania odpowiedniej ilość aut blisko stref sportowych. Skumulowanie obiektów w jednym miejscu przynosi wymierne korzyści nie tylko dla potencjalnych użytkowników i mieszkańców, ale również ułatwia ich obsługę. Kampus złożony jest z przekroju różnych funkcji sportowych. Obiektem rozpoczynającym jego założenie jest obiekt basenu wraz z basenami zewnętrznymi ustawionymi w taki sposób, aby otrzymywały jak najdłuższą ekspozycję na promienie słoneczne. W niedużej odległości od basenu znajduje się plaża ze strefą relaksu oraz siatkówka plażowa. W centralnym punkcie kampusu umieszczony jest plac z trybunami oraz skateparkiem. Utwardzona przestrzeń umożliwia wygodne poruszanie się na deskorolkach i rowerach. Sportowy park domyka Centrum Sportu wraz z okolicznymi kortami tenisowymi, boiskiem do koszykówki i piłki nożnej. Umieszczenie w ich pobliżu hali sportowej daje możliwość dostępu do szatni i sanitariatów z poszczególnych boisk. Cały kompleks tworzy funkcjonalny układ urbanistyczny a bliskość przestrzeni zielonych dodatkowo wpływa na zdrowie i komfort użytkowania.

Tereny zielone
Obszar objęty opracowaniem to rozległa, niezagospodarowana przestrzeń, rozciągająca się wzdłuż rzeki Jeziorki. Analiza sąsiednich terenów wskazała szerszy kontekst powiązania z centrum Piaseczna oraz parkiem miejskim. W naszej koncepcji te dwa elementy połączyliśmy ścieżką aktywności, biegnącą przez obszar naszego opracowania wzdłuż cieku wodnego Perełki. Ścieżka została zaprojektowana tak, by przechodziła w pobliżu ważnych elementów rekreacyjnych. Zawiera miejsca spotkań dla różnych grup wiekowych oraz elementy małej architektury zachęcające do aktywności fizycznej.

Zrewitalizowane koryto Perełki rozbudowane zostanie o dodatkowy zbiornik wodny, w pobliżu którego umieszczono zarybione stawy retencyjne. Dalej ścieżka prowadzi przez mokradła i kończy swój bieg w przystani kajakowej z plażą, zlokalizowanej nad rzeką.

We wschodniej części terenu zaplanowano miejsce na Centrum Edukacji Ekologicznej, będące alternatywą do prowadzenia w nim zajęć dla znajdującej się w jego pobliżu szkoły. Kulminacyjnym punktem jest natomiast wieża widokowa, znajdująca się w centralnym miejscu całego założenia. Widoczna z daleka będzie prowokować do aktywności fizycznej i dostarczy panoramicznych widoków na cały obszar.

Inne projekty: