Rataje 2.0

typ:

2019, Mieszkalne

adres:

Poznań, Polska

klient:

Politechnika Poznańska

status:

koncepcja

zespół autorski:

Michał Hondo

Rataje 2.0

typ:

2019, Mieszkalne

adres:

Poznań, Polska

klient:

Politechnika Poznańska

status:

koncepcja

zespół autorski:

Michał Hondo

2. Nagroda w konkursie Miasto Otwarte, Miasto Przyjazne organizowanym przez miesięcznik Architektura & Biznes.

Praca magisterska prezentuje alternatywną wizję polskich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Motywacją dla takiego wyboru tematu były wnioski autora z obserwacji skali tego typu budownictwa na przestrzeni Polski oraz jego potencjalnego wpływu na wygląd miast w przyszłości. Pierwsza część pracy skupia się badaniu historii osiedli prefabrykowanych oraz zagadnień, które pomogą zinterpretować ich obecną formę, problemy i potencjał.  Następnie przedstawione zostały trendy wśród nowych realizacji oraz przykłady rewitalizacji podobnych założeń z za granicy. W drugiej części, jako obszar opracowania szczegółowego wybrany został Poznań i osiedle Piastowskie. Przeprowadzone analizy stanowiły podstawę założeń na których oparta jest  koncepcja projektu. Do najważniejszych wniosków należą: zasadność dogęszczenia zabudowy na Ratajach oraz wskazanie nadbudowy jako alternatywy. W trzeciej części – projektowej, zaproponowano rozwiązanie architektury i krajobrazu.Uwzględniono zachowanie dużej części znajdujących się na działce bloków, tak aby proces wdrażania wizji w życie nie wiązał się z eksmisją wszystkich mieszkańców, umożliwiał natomiast etapowanie. 

Istotne było podkreślenie walorów osiedli modernistycznych jakimi są zieleń wokół domu i dobre doświetlenie mieszkań. Dodatkowo projekt stara się czerpać z najnowszych trendów, pod kątem użytych materiałow, cyklu życia oraz  wpływu na środowisko. Głównych celem pracy jest rozpoczęcie dyskusji o osiedlach z wielkiej płyty oraz zachęcenie do zwrócenia na ten temat większej uwagi architektów.

Inne projekty: